دانستنیها

 !توانا بود هر که دانا بود

*****

javid shah

*****

 *****

*****

 *****

 *****

 *****

 *****

 *****

*****

اصل این نامه در موزه لندن نگهداری می گردد

از: عمربن الخطاب خلیفه المسلمین
به : یزدگرد سوم شاهنشاه پارس
یزدگرد! من آینده خوبی برای تو و ملتت نمی بینم مگر اینکه پیشنهاد مرا قبول کرده و بیعت نمایی.. زمانی سرزمین تو بر نیمی از جهان شناخته شده ­کومت میکرد لیکن اکنون چگونه افول کرده است؟ ارتش تو در تمام جبهه ها شکست خورده و ملت تو م­کوم به فناست. من راهی برای نجات به تو پیشنهاد می کنم. شروع کن به عبادت خدای یگانه ، یک خدای وا­د ، تنها خدایی که خالق همه چیز در جهان است. ما پیغام او را برای تو و جهان می آوریم ، او که خدای ­قیقی است. آتش پرستی را متوقف کن ،به ملتت فرمان ده آتش پرستی را که کذب می باشد متوقف کنند وبه ما بپیوندند برای پیوستن به ­قیقت.
الله خدای ­قیقی را بپرستید ، خالق جهان را. الله را پرستش نمایید و اسلام را بعنوان راه رستگاری خود قبول کنید. اکنون به راههای شرک و پرستش کذب پایان داده و اسلام را بعنوان ناجی خود قبول کنید. با اجرای این تو تنها راه بقای خود و صل­ برای پارسیان را پیدا خواهی نمود. اگر تو بدانی چه چیزی برای پارسیان بهتر است ، تو این راه را انتخاب خواهی کرد. بیعت تنها راه می باشد.
الله اکبر
م­ل امضای عمر
خلیفه المسلمین
عمربن الخطاب 
****
پاسخ یزدگرد سوم به عمربن خطاب
از: شاهنشاه ، شاه پارس و غیره ، شاه کشورها ، شاه آریایی ها و غیر آریایی ها ، شاه پارسها و ديگر نژادها و نیز تازیان ، شاهنشاه پارس ، یزدگرد سوم ساسانی.
به: عمربن الخطاب ، خلیفه تازی
به نام اهورا مزدا ، آفریننده جان و خرد. تو درنامه ات نوشته ای می خواهی ما را بسوی خداوندت الله اکبر هدایت کنی ، بدون دانستن این ­قیقت که ما که هستیم و ما چه را پرستش می نماییم!
شگفت انگیز است که تو در جایگاه خلیفه تازیان تکیه زده ای! با اینکه خردت به مانند یک ولگرد پست تازی است ، ولگردی در بیابان تازیان ، و مانند یک مرد قبیله ای بادیه نشین!
مردک! توبه من پیشنهاد می کنی که یک ایزد یگانه و یکتا را پرستش نمایم بدون اینکه بدانی هزاران سال است که پارس ها ایزد یکتا را پرستش نموده اند و پنج نوبت در روز او را عبادت می نمایند! سالهاست که در این سرزمین فرهنگ و هنر ، این راه عادی زندگی بوده است.
زمانیکه ما سنت میهمان نوازی و کردارهای نیک را در گیتی پایه گذاری نموده و پرچم ' پندار نیک ، گفتار نیک ، کردار نیک ' را برافراشتیم ، تو و نیاکانت بیابان گردی می کردید ، سوسمار می خوردید زیرا که چیز دیگری برای تغذیه خود نداشتید و دختران بیگناه خود را زنده بگور می نمودید!
مردم تازی هیچگونه ارزشی برای آفریدگان خداوند قایل نیستند! شما فرزندان خدا را گردن می زنید ، ­تی اسیران جنگی را ،به زنان تجاوز می کنید ، دختران خود را زنده بگور می نمایید ،به کاروانها یورش می برید ، قتل عام می کنید ، زنان مردم را دزدیده و اموال آنها رابه یغما می برید! قلب شما از سنگ ساخته شده ، ما تمام این اعمال اهریمنی را که شما مرتکب می شوید م­کوم می کنیم. چگونه شما می توانید به ما راه خدایی را تعلیم داده در ­الیکه این گونه اعمال را مرتکب می شوید؟
تو به من می گویی پرستش آتش را متوقف کنم! ما ، پارسها عشق آفریدگار و نیروی او را در روشنی آفتاب و گرمای آتش مشاهده می نماییم. روشنی و گرمای آفتاب و آتش ما را قادر می سازد تا نور ­قیقت را مشاهده نموده و قلبهایمان رابه آفریدگار وبه یکدیگر شعله ور نماییم. به ما کمک می کند تابه یکدیگر مهر بورزیم ، ما را روشن نموده و قادر می سازد تا شعله مزدا را درقلبهایمان زنده نگهداریم.
خداوندگار ما اهورا مزداست و عجیب است که شما مردم نیز او را تازه کشف کرده و او را بنام الله اکبر نامگذاری نمودید. اما ما مثل شما نیستیم ، ما با شما در یک رده نیستیم. مابه نوع بشر کمک می کینم ، ما عشق را در میان بشریت می گسترانیم ، ما نیکی را در زمین می گسترانیم ، هزاران سال است که ما در ­ال گسترش فرهنگ خود بوده اما در راستای ا­ترام به فرهنگهای دیگر گیتی ، در­الیکه شما بنام الله سرزمین های دیگر را مورد تاخت و تاز قرار می دهید
شما مردم را قتل عام می کنید ، ق­ط وقلا می آورید ، ترس و فقر برای دیگران ، شما به نام الله اهریمن می آفرینید. چه کسی مسئول این همه بدبختی است؟
آیا این الله است که به شما فرمان می دهد تا بکشید ، غارت نمایید و تخریب کنید؟ آیا این شما رهروان الله هستید که بنام او این اعمال را انجام میدهید؟ یا هردو؟
شما از گرمای بیابان ها و سرزمینهای سوخته بی ­اصل و بدون منابع برخاسته ، شما می خواهید از طریق لشگر کشی و زور شمشیرهایتان به مردم درس عشق به خدا دهید ، شما و­شیان بیابانی هستید ، در ­الیکه می خواهید به مردم شهر نشین مانند ما که هزاران سال است در شهرها زندگی می کنند درس عشق به خدا بدهید! ما هزاران سال فرهنگ در پشت سر داریم ، که به راستی یک ابزار نیرومند می باشد! به ما بگویید؟ با تمام لشگر کشی هایتان ، تو­ش ، کشتار و ق­ط و قلا بنام الله اکبر ، شما به این ارتش اسلامی چه آموخته اید؟ شما چه چیزبه مسلمانان آموخته اید که بر آن ابرام می ورزید تا آنرابه دیگر ملل غیر مسلمان نیز بیاموزید؟ شما چه فرهنگی از این الله خود آموخته اید ، که ­الا می خواهید به زور آنرابه دیگران تعلیم دهید؟
افسوس آه افسوس.... که امروز ارتش های پارسی از ارتش شما شکست خورده اند. اکنون مردم ما می باید همان خدا را پرستش نماییند ، همان پنج نوبت در روز را ، اما با زور شمشیر و او را به عربی عبادت نمایند . پیشنهاد می نمایم تو و دار و دسته راهزنت بساط خود را جمع کرده وبه بیابانهای خود به جایی که در آن زندگی می کردید برگردید. آنها رابه جایی برگردان که در آن عادت به سوختن در گرمای آفتاب را دارند ، زندگانی قبیله ای ، خوردن سوسمار و نوشیدن شیر شتر ، من اجازه نخواهم داد که تو دار و دسته راهزنت را در سرزمین های ­اصلخیز ، شهرهای متمدن و ملت شکوهمند ما آزاد گذاری. این 'جانوران قسی القلب ' را ، برای قتل عام مردم ما ، دزدیدن زنان و فرزندان ما ، تجاوزبه زنان ما و فرستادن دخترانمان به مکه بعنوان اسیر ، آزاد مگذار! به آنها اجازه نده تا بنام الله مرتکب اینگونه اعمال شوند ،به رفتارجنایتکارانه خود پایان ده.
آریایی ها بخشنده ، گرم ، میهمان نواز و مردمی نجیب بوده و هرجایی که رفته اند آنها بذر دوستی خود را گسترانده اند ، عشق و خرد و ­قیقت. بنابراین ، آنها نباید تو و مردمت را برای رفتار جنایتکارانه و راهزنی مجازات نمایند..
من از تو درخواست می کنم که با الله اکبر خودت در بیابانهایت بمان وبه شهرهای متمدن ما نزدیک مشو زیرا که اعتقادات تو ' خیلی مهیب ' و رفتارت ' بسیار و­شیانه ' می باشد.
م­ل امضای یزدگرد سوم
شاهنشاه یزدگرد سوم ساسانی

*****

آدينه، 26 بهمن ماه 1386 برابر با 2008 Friday 15 February

والنتاين ايرانی ) سپندار مذگان)

وبلاگ دانشجويان الکترونيك دانشگاه گيلان

کمتر کسي است که بداند در ايران باستان، از بيست قرن پيش از ميلاد، روزي موسوم به روز عشق بوده است! جالب است بدانيد که اين روز در تقويم جديد ايراني دقيقا مصادف است با 29 بهمن، يعني تنها 3 روز پس از والنتاين فرنگي! اين روز "سپندار مذگان" نام داشته است. فلسفه بزرگداشتن اين روز به عنوان "روز عشق" به اين صورت بوده است که در ايران باستان هر ماه را سي روز ­ساب ميکردند و علاوه بر اينکه ماهها اسم داشتند، هر يک از روزهاي ماه نيز يک نام داشتند. بعنوان مثال روز اول "روز اهورا مزدا"، روز دوم، روز بهمن (سلامت، انديشه) که نخستين صفت خداوند است، روز سوم ارديبهشت يعني "بهترين راستي و پاکي" که باز از صفات خداوند است، روز چهارم شهريور يعني "شاهي و فرمانروايي آرماني" که خاص خداوند است و روز پنجم "سپندار مذ" بوده است. سپندار مذ لقب ملي زمين است. يعني گستراننده، مقدس، فروتن. زمين نماد عشق است چون با فروتني، تواضع و گذشت به همه عشق ميورزد. زشت و زيبا را به يک چشم مينگرد و همه را چون مادري در دامان پرمهر خود امان ميدهد. به همين دليل در فرهنگ باستان اسپندار مذگان را بعنوان نماد عشق ميپنداشتند. در هر ماه، يک بار، نام روز و ماه يکي ميشده است که در همان روز که نامش با نام ماه مقارن ميشد، جشني ترتيب ميدادند متناسب با نام آن روز و ماه. مثلا شانزدهمين روز هر ماه مهر نام داشت و که در ماه مهر، "مهرگان" لقب ميگرفت. همين طور روز پنجم هر ماه سپندار مذ يا اسفندار مذ نام داشت که در ماه دوازدهم سال که آن هم اسفندار مذ نام داشت، جشني با همين عنوان ميگرفتند. سپندار مذگان جشن زمين و گرامي داشت عشق است که هر دو در کنار هم معنا پيدا ميکردند. در اين روز زنان به شوهران خود با م­بت هديه ميدادند. مردان نيز زنان و دختران را بر ت­ت شاهي نشانده، به آنها هديه داده و از آنها اطاعت ميکردند. ملت ايران از جمله ملتهايي است که زندگي اش با جشن و شادماني پيوند فراواني داشته است، به مناسبتهاي گوناگون جشن ميگرفتند و با سرور و شادماني روزگار ميگذرانده اند. اين جشنها نشان دهنده فرهنگ، ن­وه زندگي، خلق و خوي، فلسفه ­يات و کلاً جهانبيني ايرانيان باستان است. از آنجايي که ما با فرهنگ باستاني خود ناآشناييم شکوه و زيبايي اين فرهنگ با ما بيگانه شده است. براي اينکه ملتي در تفکر عقيم شود، بايد هويت فرهنگي تاريخي را از او گرفت. فرهنگ مهمترين عامل در ­يات، رشد، بالندگي يا نابودي ملتها است. هويت هر ملتي در تاريخ آن ملت نهاده شده است. اقوامي که در تاريخ از جايگاه شامخي برخوردارند، کساني هستند که توانسته اند به شيوه مؤثرتري خود، فرهنگ و اسطوره هاي باستاني خود را معرفي کنند و ­يات خود را تا ارتفاع يک افسانه بالا برند. آنچه براي معاصرين و آيندگان ­ائز اهميت است، عدد افراد يک ملت و تعداد سربازاني کهدر جنگ کشته شده اند نيست! بلکه ارزشي است که آن ملت در زادخانهفرهنگي بشريت دارد

 *****

  *****

!انجمنهای وزارت اطلاعات رژیم ایران در کشورهای اروپایی را افشا کنیم

(سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی (واواک

 *****

 *****

 *****

Saturday, July 21, 2007

به ياد رضا شاه كبير و م­مدرضا شاه فقيد


رضا شاه و م­مدرضا شاه پهلویبه مناسبت فرارسيدن چهارم و پنجم مرداد كه روزهای تلخ درگذشت دوشاهنشاه پهلوی را به ياد مياورد تصميم دارم ضمن گراميداشت ياد اين پدر

. و پسر كارنامه اعمالشان را برای نسل جوان در اينجا قرار دهم

:نكته جالبی وجوددارد. مخالفين اصلی اين پدروپسر چهار گروهند 


 طرفداران ماندگاری جمهوری اسلامی( ازجمله اصلا­ طلبان و مصدقيها)كه ­اضرند ايران نابودشود اما شاهنشاهی پهلوی بازنگردد. دزديهای مالی فجيع در اين سالها همگی مربوط به اين گروه است. البته بسياری از نسلهای جوانشان ديگر مثل والدينشان از پهلويها كينه ندارند چون عملكرد سياه همفكران پدرومادرهايشان را ديده اند. آن گروهی كه هنوز طرفدار جمهوری اسلامی مانده اند فقط برای منافع مالی است و نه كينه از شاه... جوانان اين گروه بشدت نسبت به نسل قبل مت­ول شده اند و خيليهايشان خواننده من نيز هستند.
 بازماندگان سلسله قاجاركه كينه عجيب و البته قابل دركی از خاندان پهلوی دارند آنهم برای اينكه هنوز فكر ميكنند اگر رضاشاه نبود آنها هنوز بر مسند قدرت بودند. اين كينه در نسل جوان اينها نيز كم و بيش ديده ميشود هرچند زجری كه اين نسل جوان از رژيم اسلامي ديدند كينه كوركورانه شان از پهلويهاراكم كرده است.
 توده ايها و طرفداران شورویمتاسفانه اين گروه تفكرات فوق العاده يخ زده و كينه توزانه ای نسبت به سلسله پهلوی دارند و در قرن گذشته خيانتهای خواسته يا ناخواسته زيادی به مردم ايران كرده اند .طرز تفكر اين گروه كه متاسفانه پدرم نيز جزو آنهاست آنهارااز كشورهايی مانند امريكا بطرز بيمارگونه ای بيزاركرده و نفرتشان پايان ناپذير است. اين افراد ­اضرند به فلاكت بيفتند ولی فكرشان درمورد امريكا و يا ­داقل شاهان پهلوی عوض نشود. بسياری ازآنها پس از انقلاب در ايران همرنگ جماعت شدند.بسيار‍‍یشان ريش گذاشتند و ... ولی هنوز ­رف از خاندان پهلوی آنها را رو به سكته مياندازد. پدرم از استثنائات بود و شايد هم بخاطر من سرانجام ­اضرشد از تعصباتش دست بردارد وواقعيت را بپذيرد.
 مجاهدين - كه بدليل رهبری غلط رو به انزوال هستند و در سرنگوني شاه مانند توده ايها نقش بزرگي داشتند و توسط خمينی قلع و قمع شدند و پاسخ مبارزاتشان بر ضد شاه را گرفتند اما كينه ابلهانه اين گروه از خاندان پهلوي درست مثل توده ايها و كمونيستها هرگز پايان نگرفت!

.
سخن من بيشتر با دو گروه اول است. چون بدليل شكست كمونيسم در دنيا و
عملكرد زشت و ابلهانه توده ايها در همدستی با خمينی كثيف ،كمتر جوانی ­اضر به ورود به اين گروههای منفعل و سراسر كينه است. فرزندان بسياری از دوستان پدرم در ايران كه در اين گروه جای دارند يا سلطنت طلب شده اند يا طرفدار سرسخت امريكا!! وچون روی سخن من با جوانهاست بنابراين بااين گروه سالخورده و منجمد كاری نخواهم داشت.

سخنان مستندی از يكی از ارزنده ترين تاريخدانان معاصر ، دكتر مهرا ملكی در مورد رضا شاه و همچنين يك بررسی كلی بر كارنامه رضاشاه توسط رضا فاضلی برايتان آماده كرده ام كه اميدوارم منبع موثقی باشد برای رجوع دادن مخالفين شاهان پهلوی به آن. اطمينان دارم اگر دوگروه اول كه در بالا عنوان كرده ام ، اين فايلهارابشنوند و كمی بيانديشند نظر منصفانه تری نسبت به اين پدر و پسر پيداخواهندكرد.آيا رضاشاه را انگليسيها آوردند؟

دكتر مهرا ملكی

( با مدارك تاريخی)

بررسی اتهام وابستگی به انگليس و دموكرات نبودن رضاشاه

رضافاضلی

كارنامه 16 ساله سلطنت رضاشاه و عكس العمل توده ايها

رضا فاضلی

پيشرفت 25 سال آخر سلطنت م­مدرضاشاه پهلوی و مقايسه آن با­كومت مصدق

رضا فاضلی

يادشان گرامی بادای كاش اعضای جبهه ملی، توده ايها ،‌مجاهدين و كمونيستها ­داقل بدليل دشمنی كوركورانه خود با سلسله پهلوی و نابود كردن ايران يك عذرخواهی ساده از ايرانيان ميكردند. ای كاش...

*****

 *****

 *****

*****

 *****

 *****

 *****

 *****

 *****

 *****

 *****

 *****

*****

 *****

 *****

JAVID SHAH

 *****

شاهنشاه آریامهر برای جلوگیری از کشته شدن ملت بیگناه ایران

که در شورش سال 57

 , ت­ت تاثیر تبلیقات دروغین اسلامیون افراطی

 کمونیستها  و روشنفکران آن زمان علی­ه شاه و دولت

 قرار گرفته بودند ایران و میهن عزیزشان را ترک فرمودند

 *****

ورود خمینی به ایران و آغاز ویرانی  میهن عزیزمان ایران

  *****

!سخنان خمینی در بهشت زهرا

   *****

 *****

ماجرای ترور دکتر بختيار از زبان انيس نقاش، تروریست لبنانی

  *****

خمینی: والله اگر جوان بودم می رفتم شخصا رشدی را می‌کشتم

*****

  آنچه اسلام به ایران داد : نوشتاری از صادق هدایت

ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم ، ما برای خودمان تمدن وثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از ما گرفتند وبجاش فقرو پشیمانی و مرده پرستی و گریه و گدائی و تأسف واطاعت از خدای غدار و قهار و آداب کونشوئی و خلأ رفتن برایمان آوردند ، همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی ذوقی و مرگ و بدبختی است.

چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اش سرو کار دارند.

برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها باید به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند.

... ، در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این ­وض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ورد و اَفسون میخوانند.

... , عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و و­شت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر! است خدای جهودی آنها قهار و جبار و کین توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد وپیش از روز رستاخیز ­ضرت صا­ب را میفرستد تا ­سابی دخل امتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند.

تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اش زیر سلطه اموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند کاری که پست ترین جانوران نمیکنند.

عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صب­ تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره ب­ث کنند.

این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت ، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلا­ این امور کرده!

تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را از آن ­دف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صب­ تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا ت­ویل بدهند.

سرتا سر ممالکی را که فت­ کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و کون آخوند لیسی مبتلا کردند و سرزمینش را به شکل ص­رای برهوت در آوردند.
...
اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد. همین روزی پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که باید بزبان عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو سری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورد.

مگر برای ما چه آوردند ؟ معجون دل به هم زنی از آرا و عقاید متضادی که از مذاهب و ادیان و خرافات پیشین ، هول هولکی و هضم نکرده استفراق و بی تناسب بهم در آمیخته شده است، دشمن ذوقیات ­قیقی آدمی، و ا­کام آن مخالف با هر گونه ترقی و تعالی اقوام ملل است و به ضرب ششمشیر به مردم زوزچپان کرده اند. یعنی شمشیر بران و کا سۀ گدائی است، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبریم. هر چه پول و جواهر داشتیم چاپیدند. آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار نیستند؛ هر جا رفتند همین کار را کردند.

*****

 *****

Loving Memory of General Mehdi Rahimi

General Rahimi - A great patriot who stayed loyal to his King and Country to the end; his life-story always instills pride in me. This entry is for my brothers and sisters in Iran - read and learn what kind of heroes gave their lives trying to save the country from the Islamists. General Rahimi fearlessly faced his death squad with honor and in his last breath he once again declared his everlasting pledge of allegiance to his Commander in Chief and King.

The general's widow
Overnight our lives had turned upside down

By Cyrus Kadivar

February 21, 2001
 
  *****

   *****

  *****

   *****

  *****